Αφίσα του ελευθεριακού σχήματος Πανεπιστημίου Πατρών ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης σίτισης.

Η παροχή σίτισης με τη μορφή catering δεν θα περάσει!

Καμιά εργολαβία εντός των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων – Καμιά απόλυση εργαζομένου

Σίτιση / Στέγαση / Μετακίνηση για όλους

Κοινοί αγώνες φοιτητών – εργαζομένων με βάση τις ανάγκες μας

Τα θέλουμε όλα και για όλους!

ελευθεριακό σχήμα Πανεπιστημίου Πατρών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s