Αφίσα του ελευθεριακού σχήματος Πανεπιστημίου Πατρών ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης σίτισης.

Αφίσα του ελευθεριακού σχήματος Πανεπιστημίου Πατρών ενάντια στην επιχειρούμενη ιδιωτικοποίηση της παρεχόμενης σίτισης.

Η παροχή σίτισης με τη μορφή catering δεν θα περάσει!

Καμιά εργολαβία εντός των Πανεπιστημιακών ιδρυμάτων – Καμιά απόλυση εργαζομένου

Σίτιση / Στέγαση / Μετακίνηση για όλους

Κοινοί αγώνες φοιτητών – εργαζομένων με βάση τις ανάγκες μας

Τα θέλουμε όλα και για όλους!

ελευθεριακό σχήμα Πανεπιστημίου Πατρών