ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2008-ΔΕΚΕΜΒΡΗΣ 2017

για το πέρασμα από την αυθόρμητη εξέγερση στον οργανωμένο και συνεχή αγώνα για την κοινωνικής επανάσταση

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΡΧΙΑ ΚΑΙ ΤΟΝ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΜΟ

ΠΟΡΕΙΑ

ΤΕΤΑΡΤΗ 6/12, 12:30 μ.μ., ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ

αναρχική ομάδα “δυσήνιος ίππος”-μέλος Α.Π.Ο.

επικοινωνία: blog: ipposd.wordpress.com | mail: d_ippos@hotmail.com

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s