Νέα έκδοση σχετικά με τη σχέση-σύνδεση του αναρχισμού με τους λαούς της Λατινικής Αμερικής. Το κείμενο που περιέχεται στην μπροσούρα αποτελεί κομμάτι του συλλογικού τόμου με τίτλο Repensar el anarquismo en América Latina: Historias, epistemes, luchas y otras formas de organización (Αναστοχασμοί πάνω στον αναρχισμό στη Λατινική Αμερική: ιστορίες, γνώσεις, αγώνες και άλλες μορφές οργάνωσης, Πόλη του Μεξικού, 2020)

Τη μετάφραση έκανε το συντροφικό εγχείρημα Γη και Ελευθερία – Tierra y Libertad

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s