Η παρούσα έκδοση είναι προιόν της ανάγκης κατάθεσης μιας ολοκληρωμένης θέσης σε σχέση με τις σχέσεις, τη σεξουαλικότητα και τη σεξουαλική επαφή σε μια απελευθερωτική οπτική που οραματίζεται την κοινωνική επανάσταση και την ελεύθερη κοινωνία. Υπάρχει μεγάλη ανάγκη να συζητάμε, να επικοινωνούμε και να τοποθετούμε όλα αυτά τα ζητήματα συγκροτημένα και ολιστικά στην κατεύθυνση της απελευθέρωσής μας από κάθε μορφής δεσμά.
Κάτι τέτοιο μπορεί να υπάρξει μόνο μέσα από την πάλη ενάντια στα στοιχεία εκείνα που, εξ’αρχής, σήμερα δομούν τις σχέσεις που αναπτύσσουμε με τους συντρόφους μας: την ιδιοκτησία και τις απολήξεις της πατριαρχίας όπως αυτές εκφράζονται ανάμεσα σε δυο ανθρώπους που βρίσκονται, επικοινωνούν και αναπτύσσουν μια επαφή. Στοιχεία δομικά και του ίδιου του καπιταλιστικού συστήματος.


Όλα αυτά είναι ζητήματα που επηρεάζουν αμεσα τις ζωές μας. Από την άλλη αυτά τα ζητήματα είναι πυρηνικά για τη δόμηση μιας άλλης κοινωνίας, ελεύθερης και ισότιμης σύμφωνη με την ελευθεριακή ιδέα και την Υπόθεση. Οι σχέσεις και οι σεξουαλικές στιγμές θα έπρεπε, φυσικά και ανθρώπινα, να είναι τα πιο απελευθερωμένα πράγματα και οφείλουμε εμείς να τις διαφυλάξουμε ως τέτοια.

«Η αστική τάξη λοιπόν, ας γκρεμίσει τον κόσμο της πριν αποχωρήσει οριστικά από το προσκήνιο της ιστορίας. Εμείς κουβαλάμε έναν καινούριο κόσμο, εδώ, στις καρδιές μας. Κι ο κόσμος αυτός μεγαλώνει κάθε στιγμή. Μεγαλώνει και τώρα, αυτή τη στιγμή που σας μιλάω…»
Μπουεναβεντούρα Ντουρρούτι

Άλλωστε, ως αναρχικές και αναρχικοί έχουμε ένα χρέος: να οραματιστούμε την άλλη κοινωνία και να την παρουσιάσουμε μπροστά στην κοινωνική πλειοψηφία. Να δείξουμε πως υπάρχει ένας άλλος κόσμος που μπορούμε να τον φτιάξουμε όλοι μαζί, και σε αυτόν τον κόσμο οι σχέσεις απελευθερώνουν το άτομο, το άτομο αποθεώνεται μέσα στο συλλογικό αίσθημα του «εμείς».
Τέλος, ο τρόπος τοποθέτησης όλων αυτών των ζητημάτων πρέπει να είναι στην κατεύθυνση της ενδυνάμωσης των γυναικών και ουσιαστικής κατανόησης από πλευράς των αντρών συντρόφων.
Φυσικά, η παρούσα έκδοση είναι αποτέλεσμα του συλλογικού αγώνα, είναι αποτέλεσμα σκέψεων και συζητήσεων με συντρόφισσες και συντρόφους, είναι αποτέλεσμα της ζωής και κυρίως της ελευθεριακής αντίληψης και της ανάγκης τοποθέτησης όλων των ζητημάτων με βάση αυτήν για την κατανόηση, την πάλη και, τελικά, την οριστική απαλλαγή από τον κόσμο της πατριαρχίας, του κράτους και των αφεντικών.

«Αυτός, κυρίες και κύριοι, είναι ο αναρχισμός. Όσο μεγαλύτερες είναι η ελευθερία και οι ευκαιρίες για κάθε μονάδα της κοινωνίας τόσο αξιότερο θα είναι το άτομο και τόσο το καλύτερο για την κοινωνία· και τόσο πιο δημιουργική και εποικοδομητική θα είναι η ζωή του συνόλου. Αυτό, εν συντομία, είναι το ιδανικό στο οποίο αφιέρωσα τη ζωή μου…»
Emma Goldman

Μαρία Μ.

Διατίθεται σε έντυπη μορφή στον αυτοδιαχειριζόμενο χώρο Επί τα Πρόσω (Πατρέως 87).

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s