Η ΣΥΝΔΙΟΙΚΗΣΗ ΩΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΤΟΥ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟΥ ΚΙΝΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΩΝ ΑΓΩΝΩΝ ΤΟΥ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΘΕΣΜΟΥΣ

Έπειτα από το Νόμο Πλαίσιο της Διαμαντοπούλου (2011) που στην ουσία όριζε την αποκλειστική συμμετοχή των καθηγητών στα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων, ήρθε η κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ η οποία με το Ν.Γαβρόγλου άνοιξε τη δυνατότητα συμμετοχής των φοιτητών στα όργανα διοίκησης των πανεπιστημίων. Για να γίνεται κατανοητό, όταν κάνουμε λόγο για τη συνδιοίκηση των πανεπιστημίων, στην πραγματικότητα εννοούμε τη δυνατότητα των φοιτητών να λαμβάνουν μέρος μέσω των εκπροσώπων τους, στις συνεδριάσεις των τμημάτων, της κοσμητείας ανά σχολή και της συγκλήτου και να συναποφασίζουν με καθηγητές-κοσμήτορες-πρυτάνεις για διάφορα πανεπιστημιακά ζητήματα .

Όσο δελεαστικό και ‘’δημοκρατικό’’ κι αν φαίνεται σε κάποιους εκ πρώτης όψης, το εν λόγω αίτημα, στην πραγματικότητα δεν είναι παρά ένα παραπλανητικό και βαθιά αφομοιωτικό τερτίπι που οδηγεί το φοιτητικό κίνημα με βεβαιότητα σε χαντάκωμα και απονεύρωση. Το σενάριο και μόνο ότι οι φοιτητές θα μπορούν να ακούγονται, να επηρεάζουν τις γνώμες των καθηγητών – πρυτάνεων, να διαμορφώνουν ευνοϊκούς – για τους ίδιους –   συσχετισμούς και να ‘’συναποφασίζουν’’ από κοινού στο ίδιο τραπέζι για μια σειρά πανεπιστημιακών ζητημάτων, επειδή τους δίνεται ένα μικρό ποσοστό συμμετοχής στα όργανα διοίκησης, δεν είναι παρά μια μεγάλη ψευδαίσθηση. Στην πραγματικότητα η συνδιοίκηση δεν αποτελεί κανενός είδους προνόμιο για τους φοιτητές, αλλά μια φόρμουλα ταξικής ανακωχής και συνδιαλλαγής με εκείνους που αποφασίζουν (σε ένα μεγάλο βαθμό) και εφαρμόζουν τις εξοντωτικές πολιτικές του αστικού συστήματος πάνω στα δικαιώματα, τις ελευθερίες, τα συμφέροντα και τα κεκτημένα μας. Ταυτόχρονα η συνδιοίκηση αποσκοπεί στο να νιώθουν οι φοιτητές αρμόδιοι και το ίδιο υπεύθυνοι για την τύχη των πανεπιστημίων και τις αναδιαρθρωτικές πολιτικές της αστικής εκπαίδευσης. Έτσι οι ρόλοι διαστρέφονται και η πλειονότητα των φοιτητών από πληττόμενο υποκείμενο των αντεκπαιδευτικών μέτρων καταλήγει να μοιάζει με συνδιαχειριστή των μέτρων αυτών με καθηγητές – κοσμήτορες –πρυτανικές αρχές.

Η λογική της ανάθεσης και η πρακτική του ‘’αγώνα’’ δια αντιπροσώπων που είναι βαθειά ριζωμένες ως αντιλήψεις στις σύγχρονες καπιταλιστικές κοινωνίες, ενδυναμώνονται και διαιωνίζονται ακόμα περισσότερο στα κεφάλια των φοιτητών μέσω της συνδιοίκησης. Οι φοιτητικοί σύλλογοι και τα συλλογικά όργανα λήψης αποφάσεων (Γενικές Συνελεύσεις) υποσκάπτονται και παραγκωνίζονται παίρνοντας ένα δευτερεύοντα ρόλο. Οι διάλογοι και οι συνεδριάσεις ‘’κορυφής’’ σε αίθουσες πολυτελείας μεταξύ φοιτητικών αντιπροσώπων και καθηγητών, υπονομεύουν τις όποιες αγωνιστικές – διεκδικητικές διαθέσεις και τους συλλογικούς –  μαχητικούς αγώνες των φοιτητών που αρθρώνονται έξω και ενάντια σε τέτοιους θεσμούς. Αξίζει να αναφέρουμε ότι στην κατεύθυνση της περαιτέρω υπονόμευσης των συλλογικών διαδικασιών λειτουργούν και οι ηλεκτρονικές ψηφοφορίες, οι οποίες έχουν περαστεί σε κάποιες σχολές, με ‘’τρανό’’ το παράδειγμα της ΑΣΟΕΕ, υποκαθιστώντας ολοκληρωτικά τη Γενική Συνέλευση ως μέσο των φοιτητών.

Οι κυρίαρχοι με το καρότο της συνδιοίκησης, σα να μην έφταναν όλα τα άλλα, προσπαθούν να δημιουργήσουν μια ψεύτικη εικόνα κοινών συμφερόντων μεταξύ φοιτητών και καθηγητών. Μιας κοινότητας που εδραιώνεται πάνω στη βάση της συνδιαχείρισης και της από κοινού μέριμνας για το γενικό καλό του πανεπιστημίου, λες και ο ρόλος των φοιτητών είναι το να επιλύουν τις αντιφάσεις και τις κρίσεις της αστικής εκπαίδευσης (που αποτελούν κομμάτι της συνολικότερης κρίσης του συστήματος). Είναι λοιπόν ανάγκη επιτακτική για την τύχη του φοιτητικού κινήματος, να διακοπεί οποιοσδήποτε δεσμός και δίαυλος συνδιαλλαγής με τις ακαδημαϊκές αρχές και να πάψουν να υφίστανται οποιεσδήποτε φαντασιώσεις περί ενιαίας πανεπιστημιακής κοινότητας. Είναι επιτακτικό να γίνει ξεκάθαρο ότι η πλειονότητα των φοιτητών δεν έχει κάποιο ουσιαστικό κοινό συμφέρον με καθηγητές – κοσμήτορες – πρυτανικές αρχές και ότι τις περισσότερες φορές τα συμφέροντα τους είναι εκ διαμέτρου αντίθετα και ανταγωνιστικά. Στην πραγματικότητα ο φοιτητής δεν έχει κάποιο κοινό συμφέρον με όσους φέρνουν τις επιχειρήσεις μέσα στα πανεπιστήμια για να χρηματοδοτούν τα εργαστήρια και τα ερευνητικά τους προγράμματα, τσεπώνοντας παράλληλα ένα μέρος των ιδιωτικών κονδυλίων, δεν έχουν κανένα κοινό συμφέρον με εκείνους που λειτουργούν ως ιμάντες μεταβίβασης των πολιτικών επιταγών του κράτους και του κεφαλαίου μέσα στις σχολές, με όσους επιδίδονται σε αυθαιρεσίες, μαζικά κοψίματα σε μαθήματα κατά τις εξεταστικές και εντατικοποιούν την καθημερινότητα μας ακόμα περισσότερο, όσους ευθυγραμμίζονται με τις προσταγές και τις φιλοδοξίες της ΕΕ και του ΣΕΒ για να κάνουν το πανεπιστήμιο ένα εκκολαπτήριο ευέλικτων και ελαστικοποιημένων απόφοιτων/εργαζομένων, όσους προμοτάρουν τις πειθαρχικές διώξεις για αγωνιζόμενους φοιτητές/ριες που αναπτύσσουν συνδικαλιστική δράση ενάντια στις βάρβαρες πολιτικές τους, όσους διακηρύσσουν διαρκώς ως αναγκαιότητα – στο όνομα της εύρυθμης λειτουργίας των πανεπιστημίων – την κατάργηση του πανεπιστημιακού ασύλου και τις μαζικές διαγραφές των φοιτητών που έχουν υπερβεί τα ν+2 έτη φοίτησης.

Απέναντι στον άνευρο και γραφειοκρατικό συνδικαλισμό της υποταγής και της συνδιαλλαγής, καλούμαστε να παλέψουμε για τη συγκρότηση ενός μαχητικού φοιτητικού κινήματος που θα κινείται τελείως αυτόνομα και ενάντια στο κράτος, τους μηχανισμούς του και τους αστικούς θεσμούς ενσωμάτωσης και αφομοίωσης. Κόντρα στη συνδιοίκηση και τις όποιες λογικές ανάθεσης και συνδιαχείρισης απορρέουν απ’ αυτή, το φοιτητικό κίνημα θα πρέπει να βασιστεί στις ίδιες του τις δυνάμεις και τα δικά του συλλογικά όργανα/μέσα πάλης και λήψης αποφάσεων. Με όπλο του τις συντονισμένες στη βάση φοιτητικές καταλήψεις διαρκείας, όχημα παρέμβασης και πάλης τον αυτόνομο και μαχητικό ταξικό – φοιτητικό συνδικαλισμό και όργανο λήψης αποφάσεων τις γενικές συνελεύσεις, καλείται να περιφρουρήσει τα κεκτημένα των αγώνων του και να υπερασπιστεί τα φοιτητικά – ταξικά του συμφέροντα με κάθε κόστος.

ΚΑΜΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ

ΝΑ ΥΠΕΡΑΣΠΙΣΤΟΥΜΕ ΤΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ ΜΑΣ ΜΕ ΣΥΛΛΟΓΙΚΟΥΣ ΚΑΙ ΜΑΧΗΤΙΚΟΥΣ ΑΓΩΝΕΣ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΙ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΣΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΓΙΑ ΕΝΑ ΦΟΙΤΗΤΙΚΟ ΚΙΝΗΜΑ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΚΟ – ΤΑΞΙΚΟ –ΑΝΤΙΚΑΠΙΤΑΛΙΣΤΙΚΟ

Ελευθεριακό σχήμα Πανεπιστημίου Πατρών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s