Διανύουμε μια περίοδο όπου η παρέμβαση και η κινητικότητα των ιδιωτικών κεφαλαίων και των επιχειρήσεων εντός των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων αυξάνεται όλο και περισσότερο. Τα πανεπιστήμια σε κάθε πτυχή της λειτουργίας τους, από την σίτιση στη λέσχη μέχρι την έρευνα στα εργαστήρια των τμημάτων, βάλλονται από κάθε λογής επίδοξη εργολαβία ή επιχείρηση που μυρίζεται κέρδος στις πλάτες φοιτητών και εργαζομένων. Οι επίδοξοι ιδιώτες με αφορμή την απαξίωση της φοιτητικής μέριμνας και την απόσυρση του κράτους από κάθε είδους παροχή, επιδιώκουν να γίνουν οι μεγάλοι ευεργέτες των τμημάτων «μοιράζοντας» κονδύλια στα τμήματα με αντάλλαγμα άμισθη φοιτητική έρευνα, άμεσα εκμεταλλεύσιμη και χρησιμοποιήσιμη για τα συμφέροντα των επιχειρήσεων, ενώ παράλληλα αποκτούν τη δυνατότητα ελέγχου και καθορισμού του προγράμματος σπουδών ανάλογα με τις ανάγκες της παραγωγής.

Σε πλήρη ευθυγράμμιση με την γενικευμένη τάση της προσχώρησης των επιχειρήσεων στα πανεπιστήμια, στο προσεχές μέλλον, στο τμήμα Μηχανολόγων Μηχανικών, πρόκειται να συνδιοργανωθεί ημερίδα υπό τον τίτλο «Φυσικό Αέριο στη Ναυτιλία» από την ναυτιλιακή εταιρία Lloyd’s Register, Marine & Shipping και το Εργαστήριο Μηχανικής των Ρευστών. Στην ημερίδα αυτή, σύμφωνα με την ανακοίνωση, θα γίνει παρουσίαση από τη ναυτιλιακή εταιρία του ειδικού θέματος «Υπολογιστική διερεύνηση ροϊκών και θερμοδυναμικών χαρακτηριστικών σε θερμικούς εναλλάκτες και στροβίλους αερίων υπό ακραίες συνθήκες θερμοκρασίας» το οποίο θα δοθεί σε φοιτητές για την εκπόνηση σχετικής διπλωματικής εργασίας.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση, λόγω πολυπλοκότητας, η ομάδα εργασίας για το θέμα αυτό θα κατατμηθεί σε επιμέρους τμήματα (5-6 τμήματα κατά πάσα πιθανότητα), τα οποία θα αναλάβουν να διεκπεραιώσουν ξεχωριστά μέρη της διπλωματικής. Η ουσία της ανακοίνωσης συνοψίζεται στην τελευταία παράγραφο, όπου αναφέρεται ρητά και χωρίς υπεκφυγές ότι αν κάποιοι φοιτητές δεν δείχνουν στοιχεία προόδου με την εργασία τους, σύμφωνα με την κρίση της επιβλέπουσας Διεύθυνσης, τότε θα διακόπτεται με συνοπτικές διαδικασίες η συνέχιση της διπλωματικής τους, χωρίς την δυνατότητα επανεκκίνησης, ανεξάρτητα από το στάδιο ολοκλήρωσης στο οποίο θα βρίσκεται.

Το άνοιγμα των σχολών προς τις επιχειρήσεις είναι προϊόν ενός ευρύτερου σχεδιασμού προσαρμογής των πανεπιστημίων στις εξελίξεις της παραγωγής και τα συμφέροντα του κεφαλαίου. Η αξιοποίηση των ερευνητικών υποδομών των σχολών από τις επιχειρήσεις περιορίζει τις ερευνητικές τους δαπάνες, ενώ συγχρόνως επιτείνει το ήδη υπάρχον κλίμα εντατικοποίησης, εργασιακής πειθαρχίας και λογοδοσίας στον ανώτερο υπεύθυνο του τομέα. Η διαμόρφωση αυτού του κλίματος κινείται παράλληλα με την πειθάρχηση των φοιτητών, την αποστείρωση των πανεπιστημιακών ιδρυμάτων και την απαγκίστρωση τους από κάθε αγωνιστική λογική, έτσι ώστε να αποφευχθεί κάθε είδους αντίσταση. Υπό αυτές τις συνθήκες ο σημερινός φοιτητής γαλουχείται στο πρότυπο του πιο επικερδή για τα αφεντικά μελλοντικού εργαζόμενου.

Να μην αφήσουμε τις σχολές μας να είναι μια δεξαμενή άντλησης κέρδους για τα αφεντικά. Να ορθώσουμε φραγμούς στην επιχειρούμενη εκπαιδευτική αναδιάρθρωση που πραγματοποιείται κόντρα στα φοιτητικά μας κεκτημένα, τις ανάγκες και τις επιθυμίες μας!

ΕΝΑΝΤΙΑ ΣΤΗΝ ΑΠΑΞΙΩΣΗ ΤΩΝ ΑΝΑΓΚΩΝ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΠΕΛΑΣΗ

ΝΑ ΞΑΝΑΒΑΛΟΥΜΕ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΜΑΣ ΣΤΟ ΠΡΟΣΚΗΝΙΟ

ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΚΑΙ ΑΓΩΝΑΣ ΜΕΣΑ ΚΑΙ ΕΞΩ ΑΠΟ ΤΙΣ ΣΧΟΛΕΣ

ΝΑ ΜΠΛΟΚΑΡΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΜΠΙΖΝΑ ΠΟΥ ΣΤΗΝΕΤΑΙ ΣΤΙΣ ΠΛΑΤΕΣ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΕΝΤΟΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΑΚΩΝ ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ                                                           

Ελευθεριακό Σχήμα Πανεπιστημίου Πατρών

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s