1937-620x350

αναδημοσίευση από provo.gr

Το απόσπασμα που ακολουθεί προέρχεται από τον δεύτερο τόμο του βιβλίου του Jose Peirats «H CNT στην Ισπανική Επανάσταση»(κεφάλαιο τέταρτο:«Το θαύμα της βιομηχανίας πολέμου») . Το τρίτομο έργο του Peirats αποτελεί ίσως τη πληρέστερη και εκτενέστερη ιστορική καταγραφή της ιστορίας του αναρχοσυνδικαλιστικού και αναρχικού κινήματος στην Ισπανία κατά τα κρίσιμα χρόνια της Κοινωνικής Επανάστασης. Ο Jose Peirats υπήρξε αναρχικός, δημοσιογράφος και μετέπειτα ιστορικός του ισπανικού αναρχικού κινήματος . Ήταν μέλος της CNT στη Βαρκελώνη, συντάκτης της Solidaridad Obrera και μέλος της F.A.I. .

***

Το κίνημα της αναρχικής νεολαίας ιδρύθηκε σύντομα μετά τη γέννηση της Δεύτερης Δημοκρατίας. Ξεκίνησαν να οργανώνονται στη Μαδρίτη, για να διαδώσουν, δίχως αμφιβολία, το ελευθεριακό μήνυμα στο προπύργιο του πολιτικού σοσιαλισμού. Το 1932 απέκτησαν το όνομα FIJL[1]. Έχωντας μια δικιά τους οργάνωση, είχαν και αρκετές ανάλογες νεολαιίστικες εφημερίδες. Οι πιο σημαντικές ήταν το επίσημο όργανο της FIJL, η Juventud Libre, που εκδίδονταν στη Μαδρίτη και το όργανο της Καταλανικής J.J.LL, που ονομάστηκε Ruta. Το πρώτο τεύχος της Ruta κυκλοφόρησε στα μέσα Οκτωβρίου του 1936.

Η FIJL είχε συμφωνήσει με την ακόλουθη δήλωση αρχών:

«Η νέα οντότητα σχηματίζεται έχοντας τους ακόλουθους στόχους:

Την ένωση νέων ανθρώπων και των δύο φύλων, ανεξαρτήτως φυλής ή χρώματος, που μπορεί να είναι κοινωνικά ανήσυχοι και να επιθυμούν την οποιαδήποτε βελτίωση που μπορεί να κάνει τον άνθρωπο να είναι κοινωνικά και ατομικά ελεύθερος και ίσος αναμεταξύ ίσων κοινωνικά και οικονομικά.
Για τους σκοπούς αυτούς, η FIJL θα διεξάγει εκστρατείες κατά της ιδιοκτησίας, της αρχής της εξουσίας, του κράτους, της πολιτικής και της θρησκείας.

Κατά της ιδιοκτησίας, διότι είναι απάνθρωπο και άδικο ένας άνθρωπος να πρέπει να κατέχει τον πλούτο που παράγεται από άλλους ανθρώπους, ή την γη η οποία ανήκει μόνο στην ανθρωπότητα και είναι ένα χαρακτηριστικό της κοινωνίας, τόσο ιερό, όσο ιερή είναι η ζωή για το άτομο.
Γιατί έχει της ρίζες της σε μια βίαιη και εγκληματική καταλήστευση των αδυνάτων από τους δυνατούς, δημιουργώντας την απεχθή ύπαρξη όσων παρασιτούν από την κυψέλη της ανθρωπότητας και που δεν έχουν κανένα ρόλο πέρα από το να ζουν από την εργασία, την εκμετάλλευση και την μιζέρια των άλλων.

Γιατί γεννά τον καπιταλισμό και καθιερώνει το νόμο της μισθωτής σκλαβιάς που καταδικάζει τον άνθρωπο σε μόνιμη οικονομική υποδούλωση και στις ιδιοτροπίες και τις συνέπειες της ανισόρροπης οικονομίας του.

Γιατί είναι η αιτία της πορνείας, της πλέον άνομης και ταπεινωτικής προσβολής που η κοινωνία μπορεί να επιβάλει στην ανθρώπινη συνείδηση, καταδικάζοντας τη γυναίκα να μετατρέπει σε εμπόρευμα τα πιο αγνά, τα πιο εξαίσια και ευαίσθητα χαρακτηριστικά από τον θησαυρό των ηθικών συναισθημάτων των ανθρώπινων όντων: τα μητρικά συναισθήματα και την γυναικεία αγάπη της.

Ενάντια στην αρχή της εξουσίας, γιατί διαβρώνει την ανθρώπινη προσωπικότητα, όταν μερικοί άνθρωποι υποτάσσονται στη θέληση άλλων, προκαλώντας σε αυτούς εκείνα τα ένστικτα που τους προδιαθέτουν στη σκληρότητα και την αδιαφορία προς τους συνανθρώπους τους. Και γιατί η εξουσία είναι το όργανο που χρησιμοποιείται για την βίαιη επιβολή πάνω στο άτομο, της υποταγής στα συμφέροντα της ιδιοκτησίας.
Ενάντια στο κράτος, γιατί παρεμποδίζει την ελεύθερη ανάπτυξη και την φυσική επιδίωξη των ηθικών, φιλοσοφικών και επιστημονικών δραστηριοτήτων των ανθρώπων, και επειδή είναι η βάση για τη διατήρηση της εξουσίας και υπερασπίζεται την ιδιοκτησία μέσω των ενόπλων δυνάμεων, της αστυνομίας και της δικαιοσύνης.
Γιατί διατηρεί τον στρατό και το ναυτικό, που η καταστροφική τους λειτουργία είναι απάνθρωπη, στρέφοντας ανθρώπους ενάντιων άλλων, καταστρέφοντας τα αισθήματα της κοινωνικότητας και της αλληλεγγύης που είναι κατάλληλα για την ανθρώπινη ύπαρξη, ενώ αντιθέτως γίνεται το μέσο για την κυριαρχία των ισχυρότερων έναντι των ανίσχυρων.

Ενάντια στην πολιτική, γιατί έχει ως προϋπόθεση την παραίτηση της ατομικότητας μέσα από την παράδοση της θέλησης του ενός στην θέληση ενός άλλου, παραποιεί τα συλλογικά συμφέροντα μέσω της ψεύτικης κοινοβουλευτικής πλειοψηφίας και είναι αυτό το σύστημα σύμφωνα με το οποίο τα συμφέροντα της ιδιοκτησίας και οι νόμοι για την φροντίδα του κράτους νομιμοποιούνται.

Ενάντια στις θρησκείες, γιατί αυτές στέκονται εμπόδιο στην ελεύθερη σκέψη του ανθρώπου, δημιουργώντας μια ηθική ιεραρχία που θέτει ως προϋπόθεση για τον ίδιο να αποδεχθεί οποιαδήποτε τυραννία δίχως διαμαρτυρία και γιατί παραμορφώνουν τις κοινωνικές σχέσεις μέσω του τρόμου και του φανατισμού που είναι τα άκρως αντίθετα της λογικής και της επιστημονικής προόδου.

Αυτή η Ένωση θα προσπαθήσει να εμφυσήσει στους νέους ανθρώπους τις ελευθεριακές πεποιθήσεις, όπως και να τους δώσει ατομικά τα εφόδια ώστε να παλέψουν ενάντια στην εξουσία σε όλες της τις μορφές, είτε για θέματα των συνδικάτων είτε για ιδεολογικά θέματα, ώστε να επιτευχθεί έτσι μια ελευθεριακή κοινωνική συνθήκη όπου ο ρόλος του ατόμου και οι δραστηριότητες στην σφαίρα της παραγωγής δεν θα υπόκεινται σε κανενός είδους τυραννία, αλλά μάλλον στις επαγγελματικές του δυνατότητες, διασφαλίζοντας του οικονομική ισότητα μέσω της ελεύθερης συνεργασίας και της αλληλοβοήθειας και -στις σχέσεις του- την ελεύθερη συγγένεια που δεν θα την κυβερνά τίποτα άλλο εκτός από την αλληλεγγύη και την αγάπη, επενδύοντας στα μυαλά των ανθρώπων γενικά και ειδικά στα μέλη αυτής της συγγένειας, με την πεποίθηση πως μέχρι να έρθει εκείνη η ώρα που η οικονομική ισότητα θα είναι γεγονός, η αληθινή ισότητα μεταξύ των ανθρώπων θα είναι αδύνατη και πως η οικονομική ισότητα δεν θα είναι εφικτή όσο υπάρχουν η ιδιοκτησία και το κράτος.
Με αυτό ως δεδομένο η ιδιοκτησία θα πρέπει να είναι κοινόκτητη, ώστε οι προσπάθειες να χρησιμοποιηθούν καλύτερα: χωρίς να υπάρχει κανένα άλλο εμπόδιο μεταξύ του ατόμου και της κοινότητας παρά της ανάγκης της επικέντρωσης των προσπαθειών για την διατήρηση της βιομηχανικής παραγωγής και του συντονισμού των κοινοτήτων, αναμεταξύ τους, για τους σκοπούς των ανταλλαγών και της μεταφοράς και -με ηθικούς και υλικούς όρους μιλώντας- μέσω της συγγένειας μεταξύ των ατόμων και της αλληλεγγύης μεταξύ των κοινοτήτων.
Για την επίτευξη αυτών των σκοπών, επιδίωξή μας πρέπει να είναι μια ενεργή εκστρατία προπαγάνδας μέσω ομιλιών, διαλέξεων, διαδηλώσεων, περιοδικών, φυλλάδιων και οποιωνδήποτε άλλων μέσων είναι διαθέσιμα σε εμάς.»

Σημειώσεις:

[1] FIJL: Federación Ibérica de Juventudes Libertarias (Ομοσπονδία Ελευθεριακής Νεολαίας Ιβηρικής)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s