cf83cf84ceb5cebaceb9_ceb1cf86ceb9cf83ceb1

Παρασκευή 18/10 :

19.00 προβολή βίντεο για τις λαικές συνελεύσεις και τισ κοινωνικές-ταξικές δομές.

20.00 Συζήτηση‘Δομές αυτοοργάνωσης μέσα στην καθημερινότητα”


Σάββατο 19/10

11.00 κουκλοθέατρο από την ομάδα ”αμπελοφάσουλα”


12.30 μαθήματα για αρχάριους ”ελεύθερο σχέδιο”


20.00 συλλογική κουζίνα μετά μουσικής!

στην συλλογική κουζίνα φέρνουμε όλοι από κάτι και τρώμε όλοι μαζί!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s