α

Βίντεο 1 Patras Antifascist demonstration Πάτρα Αντιφασιστική αντικρατική πορεία 19 5 13

Βίντεο 2  Patras Antifascist clashes 8 4 13 Πάτρα Συγκρούσεις με φασίστες 8 4 13

Βίντεο 3  Πάτρα Αλληλεγγύη σε αντιφασίστες Οκτώβριος 2012 Patras Solidarity to arrested antifascists

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s