ΕΚΔΗΛΩΣΗ

Προβολή Βίντεο

Συζήτηση: Οι νόμοι για την τριτοβάθμια εκπαίδευση και η θεσμική κατάργηση του ασύλου

Παρασκευή 9/09, 8:30μμ

Στο χώρο της Πανεπιστημιακής Σχολής Αγρινίου

http://radiourgia.squat.gr/

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s