Αυτή τη στιγμή πραγματοποιείται η καλεσμένη από την Αυτόνομη Συνάντηση Αγώνα παρέμβαση – συγκέντρωση στο φράγμα της Μεσοχώρας, απο 100-150 συντρόφους και συντροφισσες και με την συμμετοχή κατοίκων. Υπάρχει αρκετός παλμός, φωνάζονται συνθήματα ενώ έχει στηθεί μικροφωνική και μοιράζονται κείμενα σε διερχόμενα αυτοκίνητα.

Ενάντια στην “πράσινη ανάπτυξη”, τα φράγματα και την εκτροπή ο ποταμός Αχελώος θα νικήσει. 

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s