Στις 3-4 Ιουνίου πραγματοποιήθηκε διήμερο εκδηλώσεων με θέμα τους ελεύθερους χώρους με προβολή ταινίας και μικροφωνική και με συναυλία στο κάστρο την επόμενη μέρα. Παρακάτω είναι η αφίσσα και τα κείμενα του διημέρου.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s